Tietosuojaseloste Tuonosen sukuseura ry:n sukututkimusrekisteristä

 

Laatimispäivämäärä: 26.4.2014

Päivitetty 24.2.2024

 

1. Rekisterinpitäjä

Tuonosen sukuseura ry

Puheenjohtaja Sari Nevalainen, niementyvi@gmail.com

Sihteeri Tiina Helminen, helminentiina64@gmail.com

Hallituksen jäsen,rekisterinpitäjä Henna Laasonen, henna.laasonen@gmail.com

 

2. Rekisterin nimi

Tuonosen Sukuseura ry:n sukututkimusrekisteri

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukututkimus

 

4. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöiden yksilöinti- ja osoitetiedot, muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot sekä suostumus- ja kieltotiedot. Tietolähteinä ovat väestötietojärjestelmä, muu arkistoaineisto ja viranomaislähteet, painetut lähteet ja henkilöiden antamat tiedot. Tietolähde mainitaan saadun tiedon yhteydessä.

 

5. Tietojen luovutus

Tietoja sukututkimusrekisteristä luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuuston toimiston antamien ohjeiden mukaan.

 

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden arkaluonteisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

 

7. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.