REKISTERISELOSTEET

Rekisteriseloste

 

Tietosuojaseloste Tuonosen sukuseura ry:n jäsenrekisteristä

 

Laatimispäivämäärä: 26.4.2014

Päivitetty 24.2.2024

 

1. Rekisterinpitäjä

Tuonosen sukuseura ry.

 

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Sari Nevalainen puheenjohtaja, niementyvi@gmail.com

Tiina Helminen sihteeri, helminentiina64@gmail.com

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Tuonosen sukuseura ry:n jäsenrekisteri, jonka pitäminen perustuu suostumukseen henkilön tekemässä jäsenhakemuksessa. Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11§:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot.

 

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11§:n vaatimat henkilötiedot (täydellinen nimi ja kotipaikka). Lisäksi rekisteriin kerätään myös yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja syntymäaika) ja jäsenmaksusuoritukset.

 

5. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen ja sähköisessä muodossa oleva rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti.

 

6. Tiedot tietojen siirrosta kolmansiin maihin

Henkilötietoja ei siirretä ulkomaille ilman henkilön kirjallista suostumusta.

 

7. Henkilötietojen säilyttämisaika

Tiedot säilytetään sukuseuran jäsenyyden keston ajan.

 

8. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot ottamalla yhteyttä sukuseuraan.

 

9. Oikeus tietojen oikaisemiseen

Henkilöllä on oikeus oikaista häntä koskevia tietoja.

 

10. Oikeus tietojen poistamiseen

Henkilön erotessa jäsenyydestä henkilötiedot poistetaan rekisteristä. Ainoastaan toimihenkilöiden nimitiedot säilytetään sukuyhdistyksen historiaa varten.

 

11. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Henkilöllä on oikeus rajoittaa henkilötietoja antamalla vain itse rajaamansa henkilötiedot.

 

12. Vastustamisoikeus

Vain eroamalla jäsenyydestä henkilöllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

 

13. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisterin tietoja voidaan tallentaa myös sukuseuran ylläpitämään sukututkimusrekisteriin, johon tallennetaan perustietoja sukuun kuuluvista jäsenistä. Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

 

 

14. Tieto oikeudesta peruuttaa suostumus milloin tahansa

Eroamalla jäsenyydestä henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

 

15. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä Tietosuojavaltuutetulle.